کرج – عظیمیه – ۴۵ متری کاج – نبش نیک نژادی – ساختمان آرین – طبقه ی دوم اداری – شرکت آتی تهویه ی البرز


شماره های تماس :

۰۲۶۳۲۵۶۲۶۹۶

۰۲۶۳۲۵۶۲۵۹۶

ساعت تماس :  ۱۵ – ۹


 پشتیبانی خارج از ساعت اداری :

۰۹۳۵۸۱۹۴۶۰۲