اجرای انواع کانال تهویه مطبوع

تیم فنی و کانال سازی شرکت آتی تهویه ی البرز آماده ی اجرای انواع کانال جهت سیستم های تهویه مطبوع شامل موارد زیر می باشد :

اجرای فوق تخصصی کانال انتقال هوا جهت سیستم داکت اسپلیت همراه با گارانتی اجرا

اجرای کانال انتقال هوا برای سیستم روفتاپ پکیج همراه با گارانتی اجرا

اجرای کانال انتقال هوا برای سیستم فن سانتریفوژ همراه با گارانتی اجرا

اجرای کانال انتقال هوا جهت سیستم ایرواشر همراه با گارانتی اجرا

اجرای زیرسازی انتقال هوا جهت کاربری های فوق پیشرفته مانند اتاق های عمل و …

لازم به ذکر است تمامی موارد فوق تحت نظارت مهندسان آتی تهویه و طبق نقشه های تاسیساتی به صورت دقیق اجرا می شود.

نظرات بسته شده است.