اجرا

پس از شبیه سازی و طی کردن مراحل اداری(که همگی بعهده ی متخصصان توانمند ماست) به مرحله اجرا خواهیم رسید.این مرحله که آخرین گام و نسبتا ساده ترین مرحله ی تاسیس نیروگاه(که به تجربه بسیار وابسته است) است و پس از تایید از سوی ساتبا˛سرمایه گزار درآمد حاصل از فروش برق رو بصورت منظم و هر دوماه یکبار دریافت خواهد کرد.