انرژی خورشیدی (solar energy)

موضوعات مهمی که  آتی تهویه می تواند خارج از این متن به صورت رایگان پیرامونشان مشاوره رایگان دهد عبارتند از :

انرژی خورشیدی چیست

کاربرد انرژی خورشیدی

قیمت انرژی خورشیدی

معایب انرژی خورشیدی

انرژی خورشیدی در ساختمان

پنل خورشیدی چیست

انواع پنل خورشیدی

برق خورشیدی

نیروگاه خورشیدی چیست

هزینه راه اندازی نیروگاه خورشیدی

مجوز احداث نیروگاه خورشیدی

قیمت نیروگاه خورشیدی خانگی

وام احداث نیروگاه خورشیدی

در آمد نیروگاه خورشیدی

طرح توجیهی احداث نیروگاه خورشیدی

طبق گفته ی دانشمندان میزان انرژی که خورشید در یک ثانیه بسمت زمین گسیل میکند برابر است با کل انرژی که انسان در طول یک سال تولید می کند و این توزیع انرژی در همه جا یکسان نیست برای مثال ایران با دریافت متوسط ۵انرژی از جمله کشور هایی است که بالاترین میزان دریافت انرژی دارند در این بین پنل های خورشیدی وظیفه ی جمع آوری این انرژی و تبدیل آن به نیروی الکتریسیته را دارد.

آلمان اقتصاد اول اروپا و اقتصاد چهارم جهان از حمله کشورهای پیشرو در زمینه تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر است که با تامین %۳۰ از برق مورد نیاز خود توانسته گام بزرگی به سمت آن بردارد.حتی برای یک مدت کوتاه (یک نصفه روز) توانست در یک روز کاملا آفتابی ۵۵ گیگاوات برق تولید کند که این میزان فقط ۳ گیگاوات کمتر از کل برق مصرفی آن بود. (یعنی چیزی حدود ۹۴% برق مورد نیاز)

این در حالیست که مقدار تابش و انرژی دریافتی در آلمان به هیچ عنوان قابل مقایسه با ایران نیست.

البته در مورد انرژی خورشیدی در ایران می توان گفت پتانسیل ایران بحدی در این زمینه بالاست که بعضا معتقدند ایران نه تنها میتواند کل انرژی مصرفی خود راتولید کند بلکه میتواند جز صادر کننده ها در این زمینه باشد.

با توجه به اینکه برق مورد نیاز کشورمان چیزی حدود ۶۰ تا ۷۰ گیگا وات است رسیدن به این مهم اصلا دور از ذهن به نظر نمی رسد.