طراحی و چیدمان

تاسیس نیروگاه خورشیدی (با سرمایه ۱۰ میلیون تومان تا چندین میلیارد) از سه بخش بسیار مهم تشکیل شده اند:

۱) سرمایه گزاری

۲) سیمولینک یا مدل سازی محل قرار گیری پنل های فتوولتاییک

۳) انجام مراحل اداری و اجرائیات

در تاسیس یک نیروگاه ˛ طراحی و شبیه سازی محل قرارگیری پنلها بسیار حائز اهمیت می باشد بطوری که طراحی خوب یک پروژه افزایش محسوس راندمان را در پی دارد.

شرکت اتی تهویه البرز با داشتن کادر مجرب که مورد تایید از سوی انجمن انرژی ایران هستند آماده همکاری و ارائه طراحی به سرمایه گزاران عزیز و علاقمند به این زمینه است.