مشاوره:

در حال حاضر خرید تضمینی برق که در چند سال اخیر توسط وزارت نیرو و توانیر مطرح شده است سرمایه گزاران زیادی علاقمند به سرمایه گزاری در این زمینه کرده است.

این سرمایه گزاری با سود تضمینی ۲۴% تا ۲۸% سالیانه جای هیچ شک شبهه ای برای سرمایه گزاری باقی نگذاشته است.

برای تاسیس یک نیروگاه (با هر سرمایه ای از ۱۰میلیون تا چندین میلیارد) داشتن طرح مناسب و آشنایی به امور اداری و اجرایی آن می تواند کمک شایانی برای رسیدن به بیشترین بازده در کمترین بازه ی زمانی داشته باشد. از این رو شرکت آتی تهویه البرز با داشتن کادر مجرب و متخصص در این زمینه˛ آماده ی ارائه مشاوره به هموطنان عزیزمان در سراسر کشور می باشد.