کاتالوگ ترموستات کلایماست

برای تنظیم گرمایش داکت اسپلیت و یا تنظیم سرمایش داکت اسپلیت در فصل مربوطه مراحل زیر را  انجام دهید : تغییر حالت از سرمایش به گرمایش : ابتدای فصل سرما جهت تغییر وضعیت از سرمایش به گرمایش مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید: 1- وضعیت دستگاه را…
ادامه مطلب ...

کاتالوگ فارسی ترموستات هانیول دیجیتال

برای تنظیم گرمایش داکت اسپلیت و یا تنظیم سرمایش داکت اسپلیت در فصل مربوطه مراحل زیر را  انجام دهید : تغییر حالت از سرمایش به گرمایش : ابتدای فصل سرما جهت تغییر وضعیت از سرمایش به گرمایش مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید: 1- وضعیت…
ادامه مطلب ...

خدمات پس از فروش VIP

خدمات VIP آتی تهویه ی البرز مجموعه ای از خدمات بی نظیر تهویه مطبوع است که شامل نمامی دارندگان انواع سیستم های تهویه مطبوع می شود. این خدمات عبارتند از : سرویس دوره ای رایگان به مدت 5 سال طبق استاندارد خدمات فنی شبانه روزی واقعی رایگان به…
ادامه مطلب ...

راهنمای استفاده از پکیج آب گرم برای داکت اسپلیت

چند نکته ی ضروری : * ابتدای فصل تابستان ( هر زمانی که دیگر نیازی به گرمایش داکت اسپلیت ، رادیاتور و ... ندارید ) سلکتور سمت چپ مربوط به تعیین دمای آب گرم گرمایش را حتما روی حالت 0 قرار دهید. * در ابتدای فصل زمستان ( هر زمانی که نیاز به…
ادامه مطلب ...